In een EPB rapport zijn volgende waarden opgenomen die noodzakelijk zijn.