Bij de installatie van een Sanitair Warm Water vat (boilers, thermodynamische boilers, extern vat voor warmtepomp of ketel) is het volgens de Europese normen (EN 1487) verplicht om een veiligheidsgroep te installeren, conform aan deze norm. Zo een veiligheidsgroep bezit 3 functies, nl. de functie van een (i) overdukklep, (ii) een keerklep type A en (iii) een afsluitkraan. Een veiligheidsgroep dient op de koudwateraansluiting van het toestel geplaatst te worden, tussen beide mag er niets anders geïnstalleerd zijn (zeker en vast geen kraan!!).


Een vereenvoudigd schema is hieronder voorgesteld met een Explorer:De plaatsing van een genormeerde veiligheidsgroep is verplicht want deze bewaakt de druk aanwezig in een Sanitair Warm Water-vat. Het belang van zo een veiligheidsgroep is er vooral bij het opwarmen van het sanitaire warm water. Bij opwarming van water zal dit water uitzetten. Als we een kraan zouden dichtdraaien op de koudwateringang van zo een toestel dan zal deze druk ervoor kunnen zorgen dat het toestel ontploft. Een veiligheidsgroep plaatsen op de koudwater ingang van de sanitair warm water kuip is dus verplicht en noodzakelijk(!!!). 


Veiligheidsgroep zorgt ervoor dat je het is er om voorvallen zoals onderstaande te voorkomen:

Extra tip: 

Als extra willen wij volgende nog meegeven ter informatie: plaatsting van expansievat tussen veiligheidsgroep en koudwateraansluiting van het toestel zorgt voor een verlaging in het verlies van water. Een dergelijk expansievat zet mee uit met het verhogen van de druk in de kuip en vangt zo een deel van het water op. Moest deze niet aanwezig zijn dan zou dit water wegstromen via de veiligheidsgroep, wat dus puur verlies is. Merk wel op: dit is geen verplichting maar een aanbeveling. Figuur hieronder: