Ledindicatie door gebruiker: het functioneren van controlelampje


Controle van de thermostaatvoeler


thermostaatvoeler kan indien nodig met een ohmmeter gecontroleerd  worden: 

tussen de twee blauwe draden: weerstand < 10 ohm

tussen de twee gele draden: zie bijgaand overzicht van weerstanden gerelateerd  aan de temperatuur



Verhouding tussen weerstand van de thermostaatvoeler en de temperatuur