Intro


De productie van elektriciteit aan de hand van zonnepanelen is een toepassing die in de toekomst meer en meer aanzien zal krijgen. Het geeft de mogelijkheid aan de gebruiker om een eigen elektriciteitsproductie op stand te brengen. Op de momenten waarbij er een overproductie is aan elektriciteit: zoals bijvoorbeeld in de zomer, wanneer er veel zon is en minder verbruik door bijvoorbeeld de verwarming, moet deze elektriciteit ergens naartoe. Gedurende een lange periode werd dit terug op het elektriciteitsnet teruggestuurd, wat met de 'terug draaiende meter', zoals we deze noemen, zeer interessant was en een besparing ook teweeg bracht op vlak van financiële uitgave. 


Deze meters worden meer en meer vervangen door een digitale variant waarbij het terugdraaien niet meer mogelijk is, op dit moment krijg je een bepaalde prijs van het net voor je geproduceerde hoeveelheid energie, maar deze is zeer laar. Meer informatie betreft terugdraaiende meters kan u op de site van vreg vinden, klik hier om herleid te worden naar deze site.


In het geval van een digitale teller is het dan interessanter om een variant te vinden op het terugsturen van elektriciteit naar het net, hier bieden we met de Explorer en Calypso een oplossing voor.


Deze functie op de thermodynamische boiler Explorer V3/V4 laat toe:Hierbij gaat de elektriciteit geproduceerd door de zonnepanelen (DC) opgeslagen worden in de batterijen van de omvormer en omgevormd worden naar AC-spanning (1). Deze AC-spanning wordt dan door de verschillende huishoudelijke toepassingen gebruikt (2&3) of op het net teruggestuurd (met een specifieke meter). In dit laatste geval wordt de elektriciteit gekocht door het netwerk. Het wordt dan interessanter om elektriciteit niet terug te sturen naar het net maar deze op te slagen in de thermodynamische boiler, deze laatste dient dan eigenlijk als een soort batterij. 


Op het moment dat de batterijen van de omvormer vol zijn, zal deze laatste een signaal sturen (grijze lijn hierboven) naar de thermodynamische boiler om deze te informeren dat er een overproductie van gratis elektriciteit is. Bij het ontvangen van dit signaal zal de Explorer zich automatisch in de ECO-werking plaatsen om zo aan de hand van de warmtepomp zijn water op de warmen naar een hogere temperatuur (62°C - in de fotovoltaïsche stand wordt de elektrische weerstand nooit geactiveerd). Eens het setpunt van 62°C bereikt is of wanneer het signaal van de omvormer wegvalt, zal de thermodynamische boiler terug in zijn normale werking vallen (ECO of AUTO). 


Indien er door de gebruiker een werkingsperiode ingesteld wordt maar er een overproductie van elektriciteit is buiten deze buiten zal deze toch in werking treden.


Deze toepassing laat het toe om een overproductie van gratis elektriciteit op de slaan onder de vorm van sanitair warm water en dit in combinatie met de grote opwekkingseficiëntie van de thermodynamische boiler (COP). Bijvoorbeeld: wanneer er bij de fotovoltaïsche zonnepanelen een productie is van 1kW, dan kan de thermodynamische boiler hier 3 à 4kW warmte uit produceren (afhankelijk van de aangezogen luchttemperatuur) en opslaan in het warme water. Het is dus veel interessanter op deze elektriciteit op te slaan onder de vorm van warm water dan deze terug te sturen naar het net, aangezien 1kW geproduceerde elektriciteit ook 1kW teruggestuurd wordt naar het net.


Elektrische koppeling tussen omvormer en Explorer V3/Explorer V4:


De koppeling tussen de omvormer en de thermodynamische boiler is ook zeer eenvoudig en wordt hieronder weergegeven:


Ter info: de koppeling tussen omvormer en Explorer is een activeringssignaal, via deze weg wordt de voeding niet voorzien


Elektrische koppeling tussen omvormer en Calypso VM:


De koppeling tussen de omvormer en de thermodynamische boiler is ook zeer eenvoudig en wordt hieronder weergegeven:


Ter info: de koppeling tussen omvormer en Calypso VM is een activeringssignaal, via deze weg wordt de voeding niet voorzien


Hierbij een kleine toelichting die niet onbelangrijk is:


Men moet bovenstaande wel relativeren, een Explorer 200L verbruik jaarlijks +-1500kWh (200L/jour*365) en zijn vermogen is +-700W (zonder het in rekening brengen van de elektrische weerstand).

Een fotovoltaïsche installatie produceert gemiddeld 3 à 5kW piek en ongeveer 10000kWh/jaar. 

We kunnen dus niet zeggen dat bij een productie van 5kW piek geen elektriciteit teruggestuurd zal worden op het net aangezien het vermogen van de Explorer deze piek niet kan verwerken. Het kan dus zijn dat er nog steeds een deel teruggestuurd wordt op het net maar het gebruik van bijvoorbeeld de Explorer laat wel toe om deze teruggestuurde hoeveelheid te verminderen.


De toepassingen van de Explorer met fotovoltaïsche zonnepanelen is zeker dus interessant om een deel van deze overproductie van gratis elektriciteit op te slaan onder de vorm van warm water.