Voor een aanvraag tot assistentie bij indienststelling vragen wij u bijgevoegd document volledig ingevuld en getekend terug te sturen naar onze dienst na-verkoop. 


Dit kan via volgende wegen:


Of


Door het document via mail te sturen met naar sav.belgium@groupe-atlantic.com Of


Via het invullen van een aanvraag op www.wecaredesk.be waar u vervolgens een nieuw ondersteuningsticket kan aanmaken: