Toegevoegd aan deze post kan u de handleiding terugvinden van de Exlporer versie 3.