Tabel met de waarden alsook de procédures die Ygnis voorziet betreft de gasmigratie.

Indien er nog verdere vragen zijn, zijn wij steeds ter uwe beschikking.


Te doorlopen stappen:

A) Verlagen van de gasdruk

B) Voor de regeling, zie tabel G25 bij een druk G20

C) Gasverandering bij T0 (01juni2018)

D) Nieuwe regeling zie tabel G20 bij druk G20


Uitzondering : Indien de interventie gedaan wordt op een toestel waar de druk nog niet verlaagd is en nog steeds aangeloten is op G25 bij 25mbar, dan dient men het gasdebiet bij de teller te verminderen met 15% (zie uitleg in document in bijlage)


Belangrijk : 

De Varino-ketels zouden zich in eerste instantie autonoom kunnen schikken naar de gasverandering. Toch is het sterk aangewezen om de gasdruk met 1mbar te verlagen na de gasblok.

Een interventie vanuit Ygnis kan dus, in het geval van een Varino, wachten tot na de verandering van het gas (meer informatie in de tabel in bijlage).