Deze technische handleiding bevat de nodige instructies en referenties voor aanpassing kits om I2E(R) en I2E(S) ketels aan te passen om de migratie van G25 naar G20 gas toe te laten.


Gas verandert from idweaver on Vimeo.


Om te weten of en wanneer uw installatie onderhevig is aan de gas migratie kan u op site www.gasverandert.be op basis van uw postcode de informatie opvragen.

Concreet verloopt de migratie van gas in drie fases in België: in eerste fase zal u worden gecontacteerd door uw netbeheerder om de gasdruk op uw installatie te verlagen van 25 mbar naar 21 mbar. Deze fase loopt van 1 april tot 1 juni. In de tweede fase moet de ketel aangepast worden om correct te functioneren met het rijk H-gas en dit terwijl de ketel wordt gevoed met arm L-gas op een druk van 21 mbar. In de derde en laatste fase wordt het rijk gas op het net geplaatst en dit gebeurd op 1 juni.
Voor sommige ketels is het noodzakelijk om een fijne afstelling te doen eenmaal de migratie naar het rijk H-gas volledig is afgerond. Typisch zal het een tijd duren voordat het arm L-gas volledig uit de leidingen is, afhankelijk van het actuele verbruik op het gasleidingnet. Dit om een correcte werking en de veiligheid te kunnen garanderen van de ketel. In het geval van Ygnis ketels betreft dit de Modulo Control, Module K en Modulonox reeksen is dit noodzakelijk en voor andere Ygnis ketels is dit sterk aangeraden.

Kort samengevat kan met de volgende fases onderscheiden:

 1. De netbeheerder komt de gasdruk verlagen op de werf (tussen 01-04 en 01-06)
 2. Aanpassing van de ketel, volgens handleiding en eventueel vervangen onderdelen, dit kan gecombineerd worden met het jaarlijks onderhoud.
  Gelieve deze aanpassing te laten uitvoeren door een Ygnis service-technieker.
 3. Het rijk H-gas wordt op de leidingen gezet (01-06) en daarna zal het gas G20 kwaliteit worden. Deze periode van verandering van gaskwaliteit is gerelateerd aan het verbruik van gas tijdens deze periode op het segment van de leiding waarop uw installatie is aangesloten.
 4. Na de omschakeling naar rijk H-gas. Niet verplicht maar wel aangeraden om de ketel fijn af te stellen volgens de waarden in de handleiding.
  Gelieve dit nazicht te laten uitvoeren door een Ygnis service-technieker.
  Let wel: dit is verplicht op de ketels van het type Modulo Control, Modulo K en Modulonox.

Gelieve uw bestelling voor een interventie en/of onderhoud te sturen naar sav.belgium@groupe-atlantic.com.

In bijlage vindt u de documenten gerelateerd aan de migratie van het gas:

 • “Changement gaz G25 – G20 Belgique.pdf”
  Handleiding met de instellingen voor de Ygnis I2E(R) ketels.
 • “Prijslijst Onderdelen BE G25 G20 V18-05b.pdf”
 • Hierin vindt u de prijzen voor de stukken die eventueel nodig zijn om de aanpassing naar rijk H-gas op uw ketel uit te voeren.
 • “Prijzen in regie Ygnis 2018.pdf”
  Dit document bevat een overzicht van onze actuele prijzen voor interventies op Ygnis ketels.

 “Prijzen Onderhoud Ygnis 2018.pdf”

Dit document bevat een overzicht van onze actuele prijzen voor onderhoudscontracten op Ygnis ketels