In bijlage een bestand betreffende de informatie die van nut is bij premies of andere vragen betreffende de EPB betreffende de Explorers.