Warmtepompen hebben een minimale hoeveelheid inertie nodig ter hoogte van de hydraulische installatie om zo op een optimale manier te kunnen werken.

Deze hydraulische inertie dient gegarandeerd te worden onder de vorm van een noodzakelijke minimale hoeveelheid liter water in de verschillende zones van de warmtepomp.


Deze verplichte minimale inertie komt voort uit het feit dat een warmtepomp een systeem is die gevoed wordt door een mechanische compressor. Deze compressor reageert niet onmiddelijk op plotse veranderingen in het hydraulische gedeelte van de installatie en werkt dus met een zekere reactietijd. Indien we dus met een hydraulische installatie zitten waar het minimale volume niet gerespecteerd wordt (alsook geen debiet verzekerd blijft) kan dit oververhitting of onderkoeling veroorzaken en dit kan nefaste gevolgen hebben voor de levensduur van het desbetreffende toestel.


Het werkingsprincipe van de invertertechnologie, gebruikt in warmtepompen van Atlantic, is ontwikkeld om dit soort fenomenen zoveel mogelijk te limiteren, dit indien minimale hoeveelheid liter water gerespecteerd wordt (deze minimale volumes zijn hieronder hernomen per type warmtepomp).


De minimaal noodzakelijke hoeveelheid water was bij reeds aanwezig in de traditionele opstellingen met vloerverwarming en radiatoren.

Niettemin merken we een opmars op van nieuwe (geconnecteerde) technologieën die een verandering meebrengen op het sturen van de zones in een huishouden, met name het sturing van kamer per kamer.


Deze specifiekere sturingen worden verwezenlijkt door zone-regelingen die rechtstreekt geplaatst zijn op de collectoren van de vloerverwarming of door thermostatische kranen op radiatoren.

Deze nieuwe principes spelen meer in op de vraag van de klant maar brengen nieuwe struikelblokken met zich mee die opgelost dienen te worden voor een goede werking van de toestellen aangezien deze het debiet alsook het watervolume in de hydraulische circuits beïnvloeden.


Het water in een radiator die geïsoleerd wordt van het hydraulische circuit kan niet meer aangesproken worden door de warmtepomp, dit zorgt er dus voor een verlaging van de inertie van de installatie en kan zelfs het debiet van de installatie beïnvloeden, die op een bepaald moment onder de minimale vooropgestelde waarde kan komen te liggen. 

De thermostatische kranen zijn om diezelfde reden nooit gevisualiseerd geweest op de basisschema's van Atlantic.


Omwille van deze redenen en om de installateurs zo optimaal mogelijk te helpen, heeft Atlantic tabellen toegevoegd aan de handleidingen van zijn warmtepompen met de waarden van de minimaal te respecteren watervolumes per circuit.


Hieronder de verschillende waarden, terug de vinden in de handleiding van het product (kijk deze steeds na in uw handleiding)


LORIA & LORIA DUO:ALFEA EXTENSA + & ALFEA EXTENSA +DUOALFEA EXCELLIA & EXCELLIA DUOALFEA EXTENSA AI & EXTENSA DUO AI : 
ALFEA EXCELLIA AI & EXCELLIA DUO AI :