In dit artikel geven we de verschillende mogelijkheden van de opstelling Galaxi + Externe Warmtebron, deze laatst wordt dan op de extra warmtewisselaar aangesloten van de Galaxi.


1. Galaxi is de Master en stuurt de extra warmtevoorziening aan:


A. Afhankelijke warmtebron


De eerste optie is dat we de pomp alsook de gasketel gaan activeren wanneer de temperatuur van de luchtinlaat buiten het werkingsbereik ligt van de Galaxi. Bij deze optie is het al dan niet werken van de externe bron afhankelijk van de Galaxi.


Hiervoor gebruiken we de elektrische aansluitingen D en B.

D = Pompaansturing + Activatie ketel (relais plaatsen)

B = Sensoraansluiting NTC (10K 1% BETA 3435 1%) moeten zijn (referentie A04611). De power supply hier is 5V.


Werking: Wanneer de luchttemperatuur buiten het werkingsbereik van de warmtepomp van de Galaxi valt zal deze laatste een signaal uitsturen op de D-aansluiting waarbij de pomp alsook de ketel geactiveerd kunnen worden, de sensor dient in dit geval voor een check te doen of de externe bron wel delijk operationeel is, dit wordt door de Galaxi waar genomen door de temperatuurstijging van deze externe warmtebron te analyseren, indien deze niet met 5°C stijgt in enkele minuten zal de Galaxi het signaal op de D-uitgang stop zetten en vervolgens heractiveren met hoop op succes, na 3 keer dit signaal te activeren maar geen verhoging te krijgen op de temperatuur van de externe warmtebron zal hij foutcode E07 geven (dit is dus wanneer de ketel zelf in foutcode is en dus niet kan starten of gewoon uitgezet is en niet op het signaal kan reageren).

Instelling Galaxi: dient ingesteld te worden op 'Prioriteit Warmtepomp'.


B. Onafhankelijke warmtebron


Een tweede optie is eentje die gebruikt wordt bij externe warmtebronnen met onafhankelijke werking zoals bijvoorbeeld een thermisch zonnestation. Warmte wordt hier dus genomen wanneer de temperatuur van externe bron hoog genoeg is.


Hiervoor gebruiken we de elektrische aansluitingen D en B.

D = Pompaansturing

B = Sensoraansluiting NTC (10K 1% BETA 3435 1%) moeten zijn (referentie A04611). De power supply hier is 5V.


Werking:  Hierbij gaat de Galaxi de temperatuur meten van deze externe warmtebron via zijn B-aansluiting (sensor), wanneer hij een termpatuur meet die ten minste 10°C hoger is dan de temperatuur in de kuip van de Galaxi zelf, zal hij de pomp inschakelen om deze warmte door zijn spiraal te sturen.

Instelling Galaxi: Deze staat dan ingesteld op 'Prioriteit Externe Bron'2. Externe controle van verwarming doorheen wartewisselaar Galaxi


Een laatste optie is eentje waarbij de Galaxi niet de master is van de sturing van de bijverwarming door zijn spiraal maar deze controle ligt bij de externe warmtebron. Op deze manier wordt de externe warmtebron gecontroleerd door een externe 'controle-unit'.


Hierbij wordt een sensor geplaatst tegen de kuip van de Galaxi en kan de externe regeling kiezen aan de hand van deze voeler wanneer de externe bron en pomp worden aangestuurd. Een timer kan dan ook gebruikt worden zodat de ketel enkel op bepaalde momenten gaat bijverwarmen.