Dit is het gevolg van een verkeerde instelling van de thermostaat


   1. Blijf drukken op toets 2 :


  •        RU 1 verschijnt op het scherm indien de thermostaat zich bevindt in zone 1   
  •        RU 2 verschijnt op het scherm indien de thermostaat zich bevindt in zone 2


   2. Druk 2 maal op toets 2 :

  •        P2 1 verschijnt op het scherm     


   3. Met de draaiknop P2 op 0 zetten  :

  •        P2 0 verchijnt op het scherm

     

   4. Bevestig door een maal op toets 1 te drukken


   5. Indien het probleem zich blijft voordoen, gelieve uw installateur te contacteren.