Indien alle verwarmingscircuits zijn voorzien van gemotoriseerde kranen (die gestuurd worden door een thermostaat of ander extern systeem), is het noodzakelijk dat er een bypass circuit wordt geïnstalleerd met een drukventiel. Het drukventiel wordt ingesteld op een drukval net hoger dan deze van het circuit met het meeste drukval. Zo blijft de bypass gesloten tot wanneer alle andere circuit gesloten zijn. Het bypass circuit wordt het best zo ver mogelijk van de circulatiepomp geplaatst in het circuit.

Dit om te verzekeren dat er een voldoende inertie in het verwarmingscircuit aanwezig blijft. Anders zouden er onnodige start-stop cycli door de warmtepomp moeten gemaakt worden. Een keer alle kragen dicht staan is er geen debiet meer en slaat de warmtepomp af. Deze start-stop cycli kosten veel energie waardoor een belangrijke energiewinst verloren gaat. Verder komen de compressor en warmtewisselaar hierdoor onder verhoogde druk en kan er daardoor versnelde slijtage ontstaan.